Danışmanlık

Danışmanlık

 Kurumsal Bürokrasi Danışmanlığı

Bilge1 Danışmanlık Şirketi gerçekleştirdiği projeler ve faaliyetler kapsamında yerel yönetim ve kamu kuruluşları ile yakın ilişki içindedir, bilgisini ve tecrübesini ilgili müşterilerine sunmaktadır. Buna göre; resmi kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü bürokratik işlemin hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesine, gerçek ve tüzel kişiler arasında oluşan her türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesine yönelik çalışmaların yapılması ve kamu ve özel sektör faaliyetlerinde engel olabilecek durumların aşılması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

AR-GE

Bilge 1 Danışmanlık; ARGE çalışmaları yürüten firmalara yalnızca altyapı ve üstyapı işlerinde değil, aynı zamanda bilişim, teknoloji ve sanayi alanlarında da yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarını sunarak danışmanlık yapmaktadır.

Bunun yanı sıra Bilge1, yeni ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına yönelik pazar araştırma çalışmalarına mevcut bilgilerini paylaşarak katkı sağlamaktadır.

Şirket ve Yönetici Koçluğu

Bilge 1 Danışmanlık farklı iş alanlarına temas etmenin avantajları ile 30 yılın birikimiyle oluşan tecrübe ve bilgi birikimini;

*  İşletmenin yönetimsel gereksinimleri

*  yöneticinin yönetimsel gereksinimleri

*  Çalışanların gereksinimleri

Perspektiflerinden değerlendirerek şirketin önceliği ve devamlılığını merkeze alarak koçluk hizmetini sunuyoruz. Şirket içerde hücrelerden ve organlardan oluşan ayrı gibi görünen dışarından ise TEK olan bir yapıdır. Hücreler ve organlar arasındaki koordinasyon ve görev dağılımı yerli yerince olmadığı takdirde hastalık yani Şirketin sağlıklı sürdürülebilirliği mümkün olmayacaktır.

Farklı disiplinler ve öğretilerden edindiğimiz gerek birikim gerek iletişimleri sizinle birlikte büyümeyi sağlamaktır sunacağımız Şirket Koçluk hizmetimiz.

Avrupa Birliği Projeleri Danışmanlığı

KOBİ’lere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik proje faaliyetlerimiz kapsamında standart hibe projeleri yer almaktadır. İşbirliği yapmak isteyen KOBİ ve Sivil Toplum Kuruluşları uzman ekibimiz yardımıyla; mevcut bir ihtiyacı karşılamayı hedefleyen, faaliyetleri ile çözüm oluşturan ve sonucunda toplumda sürdürülebilir bir katkı sağlayacak projeler hazırlamaktadırlar. Bu anlamda öncelikle;

  • AB Mali Yardımları
  • Proje Temel Kavramları
  • Proje Döngüsü Yönetimi
  • Sorun ağacı oluşturulması
  • Hedef analizinin yapılması
  • Paydaş analizi ve strateji analizi yapılması
  • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
  • Faaliyet ve bütçe planlaması

konularında genel bilgiler verilir. Ayrıca, şirketimiz proje uygulama aşamasında uzman bulunması konusunda da yönlendirici olmaktadır.

Open chat